Nedeľné sv. omše

15.09.2020 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Modlite sa spoločne vo svojich rodinách, aby Boh bol uprostred vás a mohli ste tak spoznávať Jeho pravú tvár. Rodičia, ja, vaša najčistejšia Matka, vás spolu so svätým Jozefom prosím. Chráňte si svoje deti pred všetkým škodlivým, čo by mohlo zničiť nevinnosť, krásu a čistotu ich duší. Ako rodiny ste povolané ku svätosti. Modlite sa, veľa sa spoločne modlite. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.