Nedeľné sv. omše

Modlitby v ťažkostiach

Ak vám bude najhoršie, modlite sa:
     Matka Mária, skrze Tvoje prečisté Srdce, zbav nás zlého, nech pociťujeme lásku nášho Pána Ježiša, ktorý nás tak veľmi miluje.
     22. február 1995

12.08.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     ÄŽakujem vám, Ĺľe ste sem prišli. Chcem vám povedaĹĄ, Ĺľe milujem kaĹľdĂ©ho osobitne tou istou láskou. Ak niekoho bude bolieĹĄ srdce, odovzdajte ho mne. Hovorte:
     Matka Mária, odovzdávam Ti svoje ubolenĂ© srdce. ProsĂ­m obviaĹľ mi ho modlitbou, ošetri láskou a pritisni si ho k svojmu Srdcu, nech poÄŤuje tlkot tvojho ľúbeznĂ©ho Srdca.
     Ja potom prĂ­dem a pomĂ´Ĺľem.