Nedeľné sv. omše

Komisia pre skúmanie zjavení Panny Márie v Dechticiach bola zriadená 28.10.1998 pri Arcibiskupskom úrade v Trnave. Odvtedy sú zjavenia v štádiu skúmania cirkevnou autoritou.

Oznamujeme všetkým pútnikom, že púť ku krížu na prvú júlovú nedeľu - 5.7.2020 sa bude konať.
Treba však dodržiavať prísne opatrenia proti zamedzeniu šírenia nákazy COVID-19.

Preto prosíme, aby sa púte zúčastnili LEN púťnici zo Slovenska.

Zároveň prosíme pútnikov, resp. vedúcich skupín pútnikov, aby nám vyplini dotazník účasti na púti. Ďakujeme za pochopenie.

The pilgrimage in July 2020 will be only for people from Slovakia.
Die Pilgerreise im Juli 2020 wird nur für Menschen aus der Slowakei sein.
A 2020 júliusi zarándoklat csak Szlovákiából származik.


15.06.2020 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
   Som tu s vami, aby ste kráčali správnou cestou a nezišli z nej. Som pre vás kotvou záchrany v tomto rozbúrenom mori hriešneho sveta, aby ste pevné vo viere kráčali cestou cnostného, svätého života. Ste Božie deti a preto zotrvávajte v posväcujúcej milosti. Chráňte si nebeské dary, vzácne poklady, ktoré ste dostali od milovaného Trojjediného Boha, aby ste o ne neprišli svetským spôsobom života. Žite sväto, veď ste moje deti, deti svätej Matky. Ponáram vás do svätej lásky Ježišovho a môjho Srdca.