Nedeľné sv. omše

01.03.2001 - prostredníctvom Márie

Moje deti!
     Deti, začína pôstne obdobie. Deti, cez tento pôstny čas sa kajajte a verte evanjeliu - slovu Božiemu. Deti, týmto slovom "kajajte sa" vám chcem povedať, aby ste svoje srdcia otvorili úprimnej modlitbe, ktorá je rozhovorom s vaším Nebeským otcom; aby ste rozjímali nad slovami Ježiša Krista v evanjeliu, ktoré on sám vyslovoval; aby ste šírili okolo seba lásku a pokoj. Deti, vo svojom živote postavte Boha na prvé miesto. Deti, som veľmi šťastná, keď vaše modlitby, pôsty a obety sú konané s úprimnou láskou a radosťou. Milujeme vás.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


04.03.2001 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti,
     ďakujem vám všetkým, ktorí ste tu. Dnes vás volám, aby ste nosili v sebe Ježišovu lásku. Rozdávajte ju všetkým aj keď to od vás vyžaduje veľké obete. A práve vtedy, deti, keď sa budete brániť prejaviť lásku tým, ktorí ju odmietajú, rozpamätajte sa na Ježišovu lásku, ktorá ho stála obetu života, lebo túžil po vašej záchrane. Bránite sa prejavovať lásku, pretože vám to spôsobuje bolesť a musíte vynaložiť námahu. A opäť sa pozrite na kríž a uvidíte ako láska milovaného Ježiša bolela, pretože jeho láska bola skutočná. Deti, milujte ako Ježiš a spoznáte radosť obety.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


08.03.2001 - prostredníctvom Márie

Moje drahé a milované deti!
     Som veľmi šťastná. Moje srdce je plné lásky voči vám. Deti, kiežby vaše srdcia tiež spoznali a cítili veľkosť lásky, najmä vtedy, keď prijímate môjho Syna vo Sviatosti Oltárnej. Deti, keď prijímate Pána a Boha dostávate veľa milostí. Otvorte svoje srdcia pre tieto milosti. Veď váš Pán sa z veľkej a úprimnej lásky obetoval za vás až na smrť na kríži. Deti, túto čistú a úprimnú lásku rozdávajte i úsmevom. A tak budete šíriť okolo seba posolstvo lásky, pokoja a radosti.
     Ďakujem vám, moje drahé deti, že ste počuli moje volanie.


15.03.2001 - prostredníctvom Márie

Moje drahé deti!
     Opäť som prišla i dnes k vám, aby som vaše srdcia naplnila láskou. Deti, Pán Ježiš sa za vás obetoval. On sa krvou potil, bol bičovaný, bol tŕním korunovaný, niesol kríž a napokon bol ukrižovaný. Deti, On to podstúpil z lásky k vám, aby vaše srdcia naplnil pokojom, aby ste pomáhali svojim blížnym a niesli si kríže navzájom, a aby ste svoje srdcia otvorili jeden pre druhého. Ježiš a ja, vaša Matka, vás milujeme takých, akí ste. Deti, i vy sa milujte tak ako my milujeme vás.
     Ďakujem vám, moje drahé deti, že ste počuli moje volanie.


22.03.2001 - prostredníctvom Márie

Moje drahé deti!
     Deti, cez toto pôstne obdobie sa viac venujte modlitbe, ktorá je pre vás dôležitá. Ako nemôžete žiť bez vody a chleba, tak vaše srdcia nemôžu duchovne rásť a rozvíjať sa bez modlitby. Deti, modlitba napĺňa vaše srdcia láskou. Skrze modlitbu budete lepšie chápať veci, ktoré vám boli nepochopiteľné. Deti, nezabúdajte na to, že i práca môže byť modlitbou. Modlitba vás nasýti neuhasiteľnou láskou, ktorú môžete rozdávať svojim blížnym.
     Ďakujem vám, moje drahé deti, že ste počuli moje volanie.


29.03.2001 - prostredníctvom Márie

Moje deti!
     Deti, i dnes vám s veľkou radosťou otváram moje srdce plné lásky. Deti, darujte sa môjmu Synovi vo Sviatosti Oltárnej. Odovzdajte mu svoje srdcia, darujte mu samých seba. Môjmu Synovi Ježišovi odovzdajte celú svoju myseľ, celú svoju dušu a úprimné srdcia plné lásky. Deti, on je váš priateľ, ktorý vás nikdy nezradí. Jemu môžete povedať úplne všetko, aj keby bola vaša bolesť v srdci akokoľvek veľká. On otvára svoje srdce pre vás. Deti, dajte sa mu viesť a on vás povedie po ceste spásy.
     Ďakujem vám, moje deti, že ste počuli moje volanie.