Nedeľné sv. omše

15.01.2023 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Mojím materinským želaním je, aby ste aj naďalej zostali zjednotené so mnou. Tak vás budem môcť ochraňovať pred skazenosťou tohto sveta. Nech vaše duše sú zjednotené s mojou dušou, aby velebili Boha. Nech váš duch splynie s mojím duchom, aby jasal v Bohu, našom Spasiteľovi. Nech vaše srdcia sú v mojom Srdci, aby milovali Boha a žili pre Neho. Buďte poslami môjho posolstva, aby sa stratení dozvedeli, že ich Najsvätejšia Matka hľadá, aby si zachránili svoje duše. Žiaľ, mnohé z mojich detí zanechali jednotu so mnou a prijali vedenie nečistých duchov. Ešte sa stále môžu vrátiť na cestu Nepoškvrneného Srdca vašej Matky, aby opäť patrili Bohu.
     Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.