Nedeľné sv. omše

15.01.2013 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     V tento milostivý čas prichádzam, aby som vám pripomenula, aký vzácny dar je modlitba. Mnohokrát ste zakúsili, aké požehnanie vám prináša vzájomný rozhovor medzi sebou, ak pramení z láskavého a úprimného srdca. Zamyslite sa deti, akým veľkým požehnaním je pre vás to, keď otvoríte v modlitbe svoje srdcia Bohu, ktorý je láska. Preto nebojte sa priblížiť k môjmu Synovi, ktorý vás učí modliť sa k svojmu a nášmu Otcovi, ktorý vás má nadovšetko rád. Želám si, aby ste sa ponorili do modlitby lásky, v ktorej dostanete všetko od Toho, ktorý vás stvoril z lásky. Bohu, ktorý koná zázraky a národom dáva poznať svoju moc. Ktorému nič nie je nemožné. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.