Nedeľné sv. omše

15.07.2019 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Vo svojich modlitbách, obracajte sa na mňa s veľkou dôverou a zakúsite mocné orodovanie vašej láskyplnej, svätej Matky. Všetky pokolenia ma nazývajú blahoslavenou, pretože Boh ma zahrnul tak veľkou priazňou, že vás môžem obdarúvať prehojnými milosťami a konať pre vás zázraky. Preto prichádzajte s dôverou. Zjednotené so mnou zvíťazíte. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.