Nedeľné sv. omše

Modlitba ku Kráľovnej pomoci

Mária, Kráľovná pomoci,
Matka veľkej milosrdnej lásky!
Zhliadni svojim nežným pohľadom na svoje deti, ktoré sa tu zišli pri tebe. Ty nám otváraš svoju náruč, Matka dobroty a lásky. S dôverou ti odovzdávame svoje srdcia. Ukry nám ich v hlbinách svojho materinského srdca, aby zostali vždy čisté a plné pokoja. Pomôž nám, naša Kráľovná, milovať Ježiša a všetky tvoje zranené deti, ktoré voláš do svojej záhrady lásky. Pomôž nám hojiť ich rany skrze našu úprimnú lásku. Nech nikdy neodmietneme toho, koho nám pošleš, ale nech mu vždy otvoríme svoje srdce. Posielaj nás tam, kde je treba priniesť Božiu lásku, Božie slovo a svetlo, Božiu radosť, Boží pokoj a zmierenie. Žehnaj nás, Mária a sprevádzaj naše kroky, nech všetci tí, ktorých stretneme, zakúsia dotyk veľkej Božej uzdravujúcej lásky.
2.decembra 2003