Nedeľné sv. omše

02.03.2000 - prostredníctvom Simony

Moje milované dietky,
     tak nesmierne vás milujem. Deti, i Nebeský Otec vás veľmi miluje a odpúšťa vám všetky vaše hriechy. On vám odpustí všetko, lebo je nesmierne milosrdný, ale vy musíte ísť na sv. spoveď a otvoriť mu svoje srdce so všetkými chybami, nedostatkami a hriechmi. On vám všetko odpustí. Deti, chcem, aby ste i vy boli milosrdné ku svojim blížnym. Nehnevajte sa na svojho brata či sestru, keď vám nejako ublíži, ale odpustite im. Bude vám ťažké odpustiť im skôr, než pôjdete na svätú spoveď. Ale prosím, snažte sa. Snažte sa všetkým hneď odpustiť, lebo inak vás to naplní zármutkom a nepokojom. Deti, chcem od vás, aby ste boli milosrdné. Nesmierne vás, dietky, milujem.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


05.03.2000 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti!
     Dnes chcem týmto posolstvom pozdvihnúť vaše životy bližšie k Bohu. Deti, chcem, aby ste sa počas tejto pôstnej doby viac a bližšie zamysleli nad svojim životným krížom. Zamyslite sa, či je pre vás nesenie vášho kríža radosťou alebo príťažou. Zamyslite sa, či ho nesiete s láskou s Ježišom alebo s nechuťou a reptaním. Proste Ježiša, aby On niesol s vami kríž, aby ste ho pochopili a niesli tak ako ho On niesol. Ale ak ho chcete niesť tak ako Ježiš, musíte ho prijať a nebrániť sa mu. Deti, zvyknite si doma, v kostole alebo kdekoľvek, kde je kríž, pokľaknúť pred ním a zotrvať pod ním v tichosti svojho srdca, v rozjímaní o veľkej láske Ježiša. On vás odmení veľkými milosťami a dá vám poznanie, ako máte svoj kríž niesť s ním. Deti, a takto posilnení si neste navzájom svoje kríže. Ježiš vás bude žehnať.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


09.03.2000 - prostredníctvom Simony

Moje drahé dietky!
     Veľmi vás milujem. Deti, práve nastalo pôstne obdobie. Chcela by som vás poprosiť, aby ste sa viac venovali vášmu duchovnému životu, aby ste sa s čistým srdcom a dušou pripravili na zmŕtvychvstanie môjho Syna. Deti, stíšte sa. Stíšte sa a viac si čítajte zo Svätého písma a rozjímajte nad slovami Pána Ježiša. Obzvlášť vás, deti, prosím, aby ste si viac uvedomovali, že vo všetkých vašich blížnych je Boh a podľa toho i činili. Deti, stíšte sa a ponorte svoje srdcia do milosrdenstva a lásky Nebeského Otca. Nesmierne vás, dietky, milujeme.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


11.03.2000 - prostredníctvom Lucie

Moje deti!
     Deti, pretože sa zajtra začnete modliť deviatnik k svätému Jozefovi, chcem vám povedať:
     Celých deväť dní sa k nemu modlite úprimne a s radosťou. Zintenzívnite k nemu svoje modlitby aj po celý rok. Nezabúdajte na neho. On čaká, že sa k nemu vo svojich modlitbách prihovoríte. Chce, aby ste ho prijali za svojho ochrancu a on vás bude ochraňovať tak, ako ochraňoval mňa i môjho Syna. Nás mu do ochrany zveril Nebeský Otec, lebo vedel, že to dokáže aj v tých najťažších situáciách, ktoré nás zastihli. Nebojte sa teda do jeho ochrany odporučiť sa i vy. Svätý Jozef čaká a chce, aby ste mu dôverovali. Modlievajte sa k svätému Jozefovi častejšie a dôverujte v jeho pomoc vo všetkých svojich ťažkých životných situáciách.


16.03.2000 - prostredníctvom Simony

Moje drahé dietky!
     Veľmi, veľmi vás milujeme. Deti, dnes vám chcem povedať:
     Rodiny, rodiny, zmeňte svoj život. Otcovia, milujte a ctite si svoje manželky, lebo Boh vám ich dal ako veľký dar. Milujte svoje deti nadovšetko a spoločne tvorte rodinu patriacu Nebeskému Otcovi. Matky, milujte svojich manželov a neodvrhujte svoje deti. Buďte studňou plnou lásky, z ktorej môžu všetci čerpať. Dietky moje, každý večer si dôkladne spytujte svedomie a to, čo ste mohli urobiť lepšie, hneď na druhý deň to urobte. Deti, využívajte celý deň naplno a všetko, čo robíte, robte z lásky k Nebeskému Otcovi. Moje rodiny, zmeňte sa, aby ste viac nezraňovali svojimi skutkami Pána Boha, ktorý je predovšetkým milujúcim Otcom. Nesmierne vás milujeme, dietky.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


23.03.2000 - prostredníctvom Simony

Moje milované dietky!
     Veľmi vás milujeme. Deti, dnes by som vás chcela poprosiť o väčšiu dôveru k Nebeskému Otcovi. Deti, málo veríte v Božiu lásku a spravodlivosť. Mnohí z vás robíte často bez toho, aby ste si uvedomovali, či to, čo robíte, je Božia vôľa. Moje deti, príliš sa pozeráte na tento svet očami ľudskými. Skúste sa viac dívať srdcom. Deti, Boh vás tak veľmi miluje a nikdy by vám nezoslal do cesty niečo, čo by vám ohrozilo váš duchovný život. Veď ako by mohol Otec nesmierne milujúci svoje deti ublížiť tým, ktorých tak veľmi miluje? Deti, milujeme vás všetkých osobitne a na každom z vás nám veľmi záleží. Veľmi vás milujeme.
     Ďakujeme vám, že ste počuli moje volanie.


30.03.2000 - prostredníctvom Simony

Moje nesmierne milované dietky!
     Veľmi vás milujeme. Deti, dnes by som vás opäť chcela vyzvať k duchovnej príprave. Deti, ďakujem tým, ktorí s prípravou už začali a pozývam tých, ktorí ešte neotvorili svoje srdcia Bohu, aby ich čo najskôr naplnili láskou a pokojom, aby sa s čistým srdcom a dušou pripravili na radostnú udalosť zmŕtvychvstania môjho Syna. Deti, mnohé z vás si ani neuvedomujú, čo znamená položiť svoj život za tých, ktorých milujete. Deti, ja nechcem, aby ste položili svoj život za niekoho, ale vás prosím, aby ste položili svoje srdcia k nohám Pána Ježiša a v nich i všetkých vašich blížnych. Deti, budem vám pomáhať vo vašej duchovnej príprave vždy, keď ma o to poprosíte, lebo vás nesmierne milujeme.
     Ďakujem vám, moje drahé dietky, že ste počuli moje volanie.