Nedeľné sv. omše

15.08.2018 - prostredníctvom Martina - výročie

Moje milované deti!
     V túto požehnanú, slávnostnú, Bohom požehnanú chvíľu, prichádzam medzi vás, aby som vás obdarovala milosťami, pretože som vašou milostiplnou Matkou. Som prameňom šťastia pre tých, ktorí ma milujú, ktorí sa utiekajú ku mne s dôverou. Som nebeským kvetom na Božiu slávu. Vôňou dobroty a lásky privádzam všetkých k nášmu milovanému Bohu a zapaľujem ich oslavou Boha i pravým pokáním. Žehnám vás a ponáram do ľúbeznej vône Ježišovho a môjho Srdca.