Nedeľné sv. omše

15.09.2019 - prostredníctvom Martina

Moje milé deti!
     Poďte ku mne a spoločne sa modlime, aby ste dokázali uskutočňovať Otcovu vôľu podľa môjho príkladu. Úplne sa mi odovzdajte, aby som vám pomohla zriecť sa načúvaniu svojho ducha a konania podľa neho a úplne sa odovzdať vedeniu Ducha Svätého, ktorý dáva život živej viery v plnosti. A tak spoločným úsilím budeme šíriť slávu Trojjedinému Bohu a zachraňovať duše pre Nebo. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.