Nedeľné sv. omše

15.08.2010 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Prichádzam k vám s materinským požehnaním a so želaním, aby ste vykročili na cestu jednoty a lásky. Tu v Dechticiach sa spoločne modlíme a vyprosujeme od milujúceho Otca dar viery všetkým národom. Ak vaše srdcia budú zjednotené v láske, svet uverí v môjho Syna cez vaše svedectvo jednoty a lásky. Som vašou Kráľovnou pomoci, som Kráľovnou a Pomocnicou kresťanov. Som s vami, deti moje a sprevádzam vaše kroky. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.