Nedeľné sv. omše

15.09.2003 - prostredníctvom Simony

Dietky moje drahé!
     Som šťastná a dnes zvláštnym spôsobom prijímam do svojho srdca všetkých ľudí, ktorí sa mi odovzdali. Dnes spájam vašu bolesť s mojou bolesťou a moju lásku s vašou láskou. Dnes túžim objať láskou celý svet. Dôkazom mojej lásky vám bude, že kedykoľvek budete prosiť s túžbou a dôverou, ja sa vám dám spoznať viditeľným spôsobom. Vtedy majte otvorené oči, uši i srdcia, pretože ja vám budem do nich vtláčať moju lásku. A ešte niečo, drahé moje dietky, a to je to najdôležitejšie, čo vám chcem dnes povedať: Milujte Ježiša! Milujte ho celým svojím srdcom. On túži byť s vami. Chce sa vám dať spolu so všetkými svojimi milosťami. Deti, využite tento čas, ktorý máte. Veľmi, veľmi vás milujeme.
     Ďakujeme vám, že ste počuli moje volanie.