Nedeľné sv. omše

02.03.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Keďže začína pôst, snažte sa naň pripraviť tak, aby ste vedeli prežiť sviatok vykúpenia. Pán sa za vás obetuje každý deň. No vy so svojimi nečistými srdciami ho neustále urážate. Snažte sa byť dobrí. "Zlý" robí zlo na každom mieste. Obránite sa so svojím svätým ružencom. Modlite sa ho. Milujem vás.
     Panna Mária spolu s Pánom Ježišom žehnala prítomných ľudí. Povedala mi, že sa bude zjavovať toľkokrát, koľko to bude potrebné.


12.03.1995 - prostredníctvom Martina - Dobrá Voda

Detičky moje drahé!
     Som rada, že ste tu. Veľmi vás milujem. Vo všetkých posolstvách chcem len to, aby ste sa modlili. Vy sa vôbec nemodlíte. Predtým sa vás modlilo viac. Ježiš, Boh, ale i ja vás veľmi milujeme. Vy nás milujete veľmi málo. Modlite sa, veľmi sa modlite. Krížová cesta je rozhovor s Pánom Bohom, ale aj s Ježišom. Ježiš sa chce s vami rozprávať, ale počuje málo hlasov. Som s vami.


13.03.1995 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Som smutná, pretože si nevážite svojich blížnych a každodenne ich urážate. Modlite sa. I ja sa modlím s vami, aby ste sa nestali bičom "Zlého", ktorý ničí a vedie duše do zatratenia. Modlite sa ruženec, lebo je to veľká zbraň proti nemu. Ja za vás prosím Pána, aby bol vždy s vami, lebo On je milosrdenstvo a odpustenie. Milujem vás.


14.03.1995 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Prečo vaša modlitba nespočíva v srdci ale iba v slovách? Prečo nevenujete kúsok srdca i Ježišovi? On vás tak veľmi miluje. On sa chce s vami tak veľmi rozprávať. Ale vy mu neotvárate srdce. Vaše srdce bez Pánovej lásky, ktorou vás zaplavuje, by bolo iba malou omrvinkou, ktorú by zjedli vtáky. Modlite sa ruženec, ale veľmi prosím - srdcom, ktoré tak veľmi milujem. Som veľmi šťastná. Som vaša milujúca Matka. Milujem vás.


15.03.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Dnes som mimoriadne šťastná, lebo vaše srdce pochopilo milosť Božej lásky. Moje deti, keby ste pochopili silu Božej lásky, boli by ste veľmi šťastné. Ale predsa, vaše srdce je oddané môjmu Synovi. Ježiš je tiež veľmi šťastný, hoci jeho Srdce tak veľmi urážajú a je tak veľmi dobodané tŕňmi, že ho tie tŕne čoskoro zakryjú. Plameň jeho lásky je k vám tak veľký, že tie tŕne spáli. Boh vás veľmi miluje a chce vás urobiť šťastnými, ale iba ak mu otvoríte dokorán svoje srdce a on vám svojou Božou láskou zmyje všetky hriechy.
     Ja, vaša Matka, vás veľmi milujem. Snažte sa byť pokorní a tichý srdcom a ja vám ho urobím čisté a Pán vás bude veľmi milovať. Rosím vás milosrdenstvom pokánia a lásky. Moje deti, som šťastná, veľmi šťastná.


21.03.1995 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Veľmi by som si želala, aby sem prišli deti. Do mojich očí sa vtláčajú horké slzy a srdce sužuje vaša zloba. Deti, prečo ste také zlé? Som vaša Matka a prosím vždy svojho Syna, aby vás netrestal, aj keď ho do trestania stále nútite svojimi hriechmi. On vás nechce trestať. Duše v očistci vedia, ako je to, keď zraňujete Pána, a preto prosia o jeho veľké milosrdenstvo. Okolo seba rozširujete zlosť. Prečo sa nechcete dať preniknúť veľkou láskou Boha? Prečo ho stále urážate? Modlite sa. Prosím, neurážajte Pána, ktorý je už aj tak veľmi urážaný. Modlite sa každý utorok k Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ktoré sú každodenne od všetkých hriešnikov tak urážané. Modlite sa za hriešnikov, veľmi sa za nich modlite.


22.03.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé a milované deti!
     Som šťastná, že sem prišli i deti, a modlia sa ruženec. Nemusíte sa obávať, že vaša Mama nepríde. Som vždy s vami. Som Matkou všetkých ľudí, a preto vás prosím, aby ste nehľadeli na pozemské veci, ktoré vás upriamujú na tento svet, svet špiny a hriechu. Tento svet je veľmi špinavý, a vy často prijímate to, čo tento zlý svet ponúka. "Zlý" vám núka túto špinu, pretože on vie, že Boh vás miluje, a chce vás od Boha navždy odtrhnúť. Deti moje, prosím, nedajte sa. Nebeské veci sú tak veľmi bohaté a iba skrze Ježiša spoznáte tú pravú radosť. Radujem sa a som veľmi šťastná preto, lebo vás zahŕňa milosťami a raduje sa z vás. Ja som veľmi šťastná, deti moje. Vaša predrahá Matka. Milujem vás.


27.03.1995 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Nebuďte také smutné. Nech vaše srdce nie je zaťažené veľkosťami tohoto sveta, ale nech z vášho srdca vychádza jednoduchá radosť z Boha. Boh si neželá, aby ste sa zaťažovali inými vecami, ale aby vaše srdce horelo jednoduchou modlitbou. To je výsada malých detí. Proste moje Srdce, ktoré je nepoškvrnené, o úprimnú jednoduchosť a úprimnú lásku. Som šťastná, že idete na moje pútnické miesta, ale vedzte, že ja som s vami všade a nikdy vás neopustím. Celou cestou budem s vami. Ježiš by si cenil, ak by ste priniesli obety za hriešnikov ako zadosťučinenie za urážky môjho Nepoškvrneného Srdca. Milujem vás.
     Modlitba od Panny Márie:
     Pane Ježišu, horiace ohnisko lásky.
     Ty, ktorý miluješ všetkých ľudí, daj, aby sme ich milovali tak ako ty. Ježišu tichý a pokorný srdcom, nauč nás pokore a jednoduchosti, aby sme ťa čím viac milovali, a milovali všetkých ľudí, dobrých i zlých.
     Nech tvoja láska z Božieho Srdca nás zaplavuje po celý deň, nech pociťujeme radosť z teba.


31.03.1995 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Som tak nesmierne šťastná, že sem prichádzate s úmyslom odovzdať svoje srdce Pánovi. Moje deti, ja a môj Syn sme vás tu vrúcne čakali a sprevádzali sme vás na ceste. Moje milované deti, som rada, že viete, že som vždy s vami. Ja som s vami, ale vy ma občas vôbec nechcete prijať. Modlite sa viac. Deti, nekonečne vás milujem.
     Modlite sa:
     Ježišu môj preláskavý, prijmi nás do tvojho Srdca, ktoré je tak veľmi ovinuté tŕním od nás všetkých. Zasiahni nás lúčom svojho milosrdenstva do hĺbky duše a srdca, aby sme sa mohli stať takými, akých nás chceš mať ty. Ježišu, skrze tvoje rany zmy z nás vinu, aby sme boli čistí a plní tvojej lásky. Amen.