Nedeľné sv. omše

15.05.2004 - prostredníctvom Simony

Drahé deti!
     Prichádzam opäť do tejto farnosti, sem k vám, moje deti, aby som vám povedala, ako veľmi vás milujem. Milujem vás a túžim byť stále s vami. Dnes vám chcem dať, deti, silu, aby ste mohli plniť svoje poslanie, ktoré vám Boh dal. Opäť vás pozývam k môjmu Synovi vo Sviatosti Oltárnej, aby každý mohol spoznať svoje poslanie a aby mohol splniť Boží plán. Dávam vám svoju lásku a prosím pre vás o svetlo Ducha Svätého. Deti, toto je výzva, aby ste neustále kráčali cestou svätosti, cestou k Bohu. Milujem vás.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.