Nedeľné sv. omše

08.02.2009 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti,
     aj dnes prichádzam aby som vás požehnala a obdarovala milosťami. Opäť vás chcem poprosiť, aby ste sa modlili za túto farnosť. Už som vám povedala, že táto farnosť je ako kvet ruže, ale ešte nie je úplne rozvitá. Modlite sa deti a vďaka vašej modlitbe táto farnosť rozkvitne a jej vôňu pocíti svet.


15.02.2009 - prostredníctvom Martina

Moje deti,
     aj dnes prichádzam, aby som vás potešila a posilnila v konaní dobra. Túžim po tom, aby sa mi vaše rodiny nanovo odovzdali, aby som vás mohla viesť cestou svätosti, cestou, ktorá vedie do neba k môjmu synovi. Deti moje nedovoľte, aby hriech nahlodával vaše rodiny. Hriech vás vždy zraní a neubránite sa pred nenávisťou satana, ktorý chce zničiť krásu a poslanie vašich rodín. Ale rozhodnite sa kráčať cestou svätosti, a tak vás budem môcť chrániť a bezpečne viesť.
     Žehnám vás, deti moje, a ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.