Nedeľné sv. omše

03.03.2002 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti,
     ďakujem vám, že ste sem prišli a že ste verní mojim príchodom. Deti, Ježiš prijal Otcovu vôľu poslušne a s láskou, aby priniesol spásu všetkým ľuďom. Úplne sa podriadil Otcovej vôli. Preto vás dnes volám, aby všetky vaše schopnosti, talenty a všetko, čo Boh do vás s láskou vložil, ste opäť dali Bohu. Aby ste slobodne prijali jeho vôľu, aby on mohol cez vás uskutočňovať dielo lásky.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


07.03.2002 - prostredníctvom Márie

Moje drahé deti!
     I dnes s veľkou láskou v srdci vám chcem povedať: Deti, dajte sa Ježišovi. Úplne sa odovzdajte do jeho Božského Srdca. Ak sa mu, deti, odovzdáte, váš život bude mať zmysel a nebude plný smútku. Kľaknite si pred ním a úplne mu dajte samých seba. Jemu sa môžete vyžalovať, vo všetkom zdôveriť. On vás nikdy nesklame. Ak sa mu úplne dáte a zdôveríte, bude váš život plný radosti.
     Ďakujem vám, moje deti, že ste opäť počuli moje volanie.
     


14.03.2002 - prostredníctvom Márie

Moje deti,
     cez toto pôstne obdobie vás chcem pozvať na modlitbu svätého ruženca. Deti, chcem, aby ste rozmýšľali a rozjímali najmä nad každým tajomstvom bolestného ruženca. V každom jednom tajomstve je zachytené Ježišove utrpenie. Iba modlitba vás môže naplniť a nasýtiť kvitnúcou láskou. Ak sa budete modliť spoločne vo vašich rodinách, tak vaše rodiny budú prekvitať láskou a pokojom.
     Ďakujem vám, moje deti, že ste počuli moje volanie.
     


21.03.2002 - prostredníctvom Márie

Moje milované deti!
     Deti, i dnes veľká láska Nebeského Otca mi dovolila prísť k vám a pozvať vás na zmierenie sa s ním. Deti, zmierte sa s vašim Otcom. On vás miluje a čaká na vás s veľkou láskou a pokojom. A tak očistení a naplnení láskou prijmite do vašich sŕdc môjho Syna a vášho Spasiteľa. On vás naplní pravým pokojom a pravou radosťou. A tak sa stanete pravými šíriteľmi pokoja a radosti.
     Ďakujem vám, moje milované dietky, že ste počuli moje volanie.
     


28.03.2002 - prostredníctvom Márie

Moje drahé deti!
     Deti, váš Boh a Pán sa z veľkej lásky obetoval za vás. On veľmi trpel, bol pozdvihnutý na kríži. On to znášal pre vaše neduhy a slabosti. Podstúpil to z veľkej a čistej lásky k vám, aby ste mohli žiť v láske a aby ste zanechali cestu neprávosti a hriechu. A tak očistení a naplnení láskou a pokojom vo vašich srdciach môžete spolu so vzkrieseným Ježišom Kristom vykročiť po ceste spásy. Miluje vás a čaká na vás v nebi u svojho Otca.
     Ďakujem vám, moje drahé deti, že ste počuli moje volanie.