Nedeľné sv. omše

02.02.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli, a že je vás tu tak veľa. Som vaša Matka. Som Matkou i tých, ktorí ma nemilujú, i tých, ktorí ma nepoznajú, i tých, ktorí ma poznajú a milujú ako svoju Matku a Kráľovnú. Som Žena odetá slnkom, som Nepoškvrnená Čistota. Som Panna a mám čisté Srdce. Som povýšená od Boha, lebo som bola ponížená. Som služobnica Pána. Snažte sa mi podobať. Nezabudnite na čistotu vášho srdca. Som veľmi, veľmi šťastná.


04.02.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Nebuďte také rozrušené. Vaše srdce nedozrelo v Božej láske. Nedôverujete môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Celkom sa mi odovzdajte a ja všetko zariadim. Som veľmi, veľmi šťastná.
     Ježiš: Martin, pozri na môj prebodnutý bok a na moje rany. Svojimi hriechmi ma opäť pribíjate. Ak vás urážajú pre mňa, otvorte dokorán svoje srdce a ja ho zaplavím svojou láskou skrze Ducha Svätého, skrze Ducha pravdy. Milujem vás, moje deti! Martin, hovor o tom, ako za vás trpím.
     Keď som sa pozrel na Sviatosť Oltárnu, videl som ju celú červenú od krvi, ktorá sa za nás vylieva.


06.02.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Každé Zdravas', Mária sa modlievajte tak, ako keby som tu bola ja. Veď sú to slová, ktorými som bola oslovená ústami anjela. Hoci je zrnko na ruženci malé, je veľmi veľké. Modlite sa ho radi. Veľmi vás milujem.


07.02.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Som smutná, pretože ste prijali v tento prvý piatok môjho Syna do srdca, ktoré ste mali poškvrnené hriechom. Veľmi vás milujem.


15.02.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Snažte sa viac brať na vedomie Boha. Snažte sa pochopiť Božie slovo a iba tak pochopíte pravú lásku. Dnes dávam do popredia slovo Boh. Veď je náš Stvoriteľ. On je naša veľká Láska. On poslal Slovo a Slovo sa stalo Telom a Ono prebývalo medzi nami a Ono nás spasilo. Snažte sa brať tieto slová vážne. Amen.
     Milujem vás, moje deti.


21.02.1995 - prostredníctvom Martina

Panna Mária bola celá v bielom a plakala nad dušami v očistci. Bolo nám veľmi horúco, lebo na nás padali jej slzy.
     Moje drahé deti!
     Dnes sa prihováram mojim najmenším, lebo tí najviac počujú hlas svojej Matky. Deti, modlite sa za duše v očistci. Pomôžete tak im, ale i sebe.
     Nájdite si aspoň malú chvíľku pre môjho Syna a vášho Pána - Ježiša. Modlievajte sa so svojimi rodičmi aspoň ruženec, a tak zachránite puto rodinnej lásky. Modlite sa, moje deti. Som veľmi šťastná.
     Ježiš: Otvorte mi srdiečko s odovzdanosťou a s čistou láskou. Kto ho ešte nevie otvoriť, Mama Mária mu pomôže. Veľmi vás milujem, moje deti.


22.02.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Som veľmi šťastná, že sem chodia deti. "Zlý" robí zle na každom vašom kroku. Ak vám bude najhoršie, modlite sa:
     Matka Mária, skrze Tvoje prečisté Srdce, zbav nás zlého, nech pociťujeme lásku nášho Pána Ježiša, ktorý nás tak veľmi miluje.
     Milujem vás.