Nedeľné sv. omše

05.10.2000 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé deti!
     Deti, zanechajte cestu mamony a začnite žiť duchovne. Tak veľmi ste závislé na hmotných veciach, že zabúdate na duchovné. V mamone je skrytý diabol. Dietky moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa. Nech každý váš deň začína modlitbou a modlitbou aj končí. Nech je celý váš deň naplnený modlitbou. Zanechajte cestu mamony.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


08.10.2000 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti,
     žehnám vás. Moje srdce je naplnené veľkou radosťou, keď vidím vo vašich rukách držať svätý ruženec modliac sa ho s veľkou vrúcnosťou. Moje srdce, pery a ruky sa pripájajú k vám. Modlím sa s vami s veľkou radosťou. Som Matkou Cirkvi a Matkou všetkých ľudí na celom svete a moje Nepoškvrnené Srdce objíma celý svet. Tak hlboko ste vtlačený do môjho Srdca, každý osobne, a spolu s mojim Srdcom ste všetci vnorení do Ježišovho Srdca, do jeho veľkej a nekonečnej lásky. Nekonečne vás milujeme.
     Ďakujem vám, deti moje, že ste aj dnes počuli moje volanie.


12.10.2000 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé deti!
     Dietky moje, som nesmierne šťastná, keď vidím, ako sa deti modlia. Ich modlitba má veľmi veľkú silu. Modlitba detí má veľmi veľkú moc. Nabádajte deti k modlitbe sv. ruženca. Pozývam vás k modlitbe sv. ruženca a to radostného, bolestného a slávnostného. Dietky, nezabúdajte, že úprimná modlitba býva vždy vypočutá.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


19.10.2000 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé deti!
     Deti, tak veľmi ste zaneprázdnené, že zabúdate na duchovné veci, zabúdate na Boha. Ak nebude vo vás pôsobiť Božia láska, bude vo vás prebývať hriech. Diabol má veľmi veľkú radosť ak páchate hriech. Preto vás, dietky, opäť pozývam k modlitbe. Jedine modlitba môže zničiť vo vás hriech. Naplňte svoje srdcia Božou láskou, aby vo vás nemohol prebývať hriech.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


26.10.2000 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé a milované dietky!
     Deti, zabúdate, že Boh Otec vás má rád, nech spáchate akýkoľvek hriech. Zabúdate, že Ježiš Kristus, váš vykupiteľ, sa z lásky k vám obetoval a trpel na kríži, podstúpil bolestnú cestu s krížom, bol opovrhovaný, aby vás vykúpil. On vám odpustí každý váš hriech, ak ho úprimne vyznáte a oľutujete pri sviatosti zmierenia. Preto nebojte sa vyznať hriechy vo svätej spovedi. Dôkladne sa pripravte na každú svätú spoveď, aby ste nezabudli žiaden hriech. Dôverujte v milosrdenstvo Božie. Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.