Nedeľné sv. omše

07.10.2007 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Dnes vás volám, aby ste v modlitbe prosili Ježiša, aby otvoril vaše srdcia pre jeho lásku, aby ste precítili ako vás miluje. Modlím sa deti, aby Ježiš otvoril srdcia každému z vás. Aj vy sa modlite jeden za druhého a proste o dar lásky. Bez lásky nemôžete kráčať ďalej. Pozývam vás deti k modlitbe svätého ruženca. Modlite sa ho jednoduchým a čistým srdcom. Svätý ruženec je modlitba pokorných, jednoduchých a maličkých.


15.10.2007 - prostredníctvom Simony

Moje deti!
     Želám si, aby ste sa vo svojich rodinách každý deň spoločne modlili. Už dávnejšie som vás o to prosila, no mnohí ste pre pohodlnosť už na to zabudli a iní ste to skryli vo svojich srdciach. Ale dnes vás opäť žiadam o modlitbu, aby ste ako rodina Ježiša mohli prijať Boha. Aby sa i vo vašich rodinách, vo vašich srdciach našlo miesto pre nás. Deti, zamyslite sa, kto vládne vo vašich rodinách, kto vám dáva silu alebo vás o ňu oberá. Deti, rozhodnite sa, aby vaša viera bola živá. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.