Nedeľné sv. omše

15.02.2011 - prostredníctvom Martina

Moje deti !
     Dnes prichádzam a ponáram vás do svojej modlitby. Modlitba je ako slnko, ktoré zobúdza studenú zem. Ten, kto sa modlí, rozdáva lásku a požehnanie, ktorými ho Boh naplnil. Často sa vám stáva, že sa znechutíte, keď z vašej modlitby nič neklíči a zdá sa vám, že modlitba neprináša plody. Preto vás povzbudzujem k trpezlivosti a dôvere v Božie prisľúbenia. Tak ako slnko zobudí spiacu zem, tak aj vaša modlitba prinesie život vôkol vás.
     Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.