Nedeľné sv. omše

15.04.2022 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Keď vstupujete do katolíckeho chrámu, kde je slávená najsvätejšia Obeta, uvedomte si, že vstupujete na Golgotu, na miesto sväté. Preto modernizmus do svätej Katolíckej cirkvi nepatrí! Na Golgote stretnete naše presväté Srdcia. Srdce môjho Syna na svätom kríži a moje Srdce pod ním, úplne zjednotené v spoluvykupiteľskej bolesti. Pristupujte k milovanému Bohu so srdcom skrúšeným a poníženým, ľutujúc svoje hriechy. Nech je pre vás svätá Omša najsvätejším a najvzácnejším darom. Pastieri nech dávajú piť z čistého prameňa katolíckej viery neotráveného herézami, aby neublížili zverenému stádu. Deti, majte pred očami svätý kríž, ktorý je vašim víťazstvom. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.