Nedeľné sv. omše

15.04.2020 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Dnes vás chcem posilniť živou vierou nezatienenou pochybnosťami. Ovlažiť veľkonočnou radosťou prameniacou z Božej pravdy. Pozrite sa na môjho zmŕtvychvstalého Syna mojimi očami, aby ste ho videli pravdivým, nezakaleným pohľadom. Ostaňte ukryté v mojom presvätom, prečistom srdci, aby ste aj vy, milé deti, ostali čisté a sväté. Zotrvávajte v posväcujúcej milosti a žiadne zlo, ani choroba vám neublíži. Nebojte sa, lebo vás ponáram do lásky Ježišovho a môjho Srdca.