Nedeľné sv. omše

01.07.1999 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Chcem vám dnes povedať, aby ste neboli nervózni voči blížnym. Vaše srdcia sú nepokojné a svojou nervozitou spôsobujete zármutok druhým, hoc si to ani neuvedomujete. Zanedbávali ste modlitbu srdca a viac ste sa venovali svojim veciam a zbytočným starostiam. Pomáham vám svojimi modlitbami, aby ste odstránili zo seba všetok nepokoj a opäť pomocou čistej modlitby dosiahli tichosť svojho srdca, z ktorého bude prúdiť láska, pokoj a radosť. Uvedomte si, deti, že keď sa stretáte a rozprávate so svojim blížnym, že sa stretáte a rozprávate s Ježišom a tak nebudete už k nikomu nevľúdni.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


04.07.1999 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti,
     chcem vás dnes povzbudiť, aby ste neochabovali vo svojich záväzkoch a predsavzatiach. Mnohí ste si povedali, že sa budete snažiť o bližší vzťah k Bohu, no vaša snaha opadla. Niektorí ste si povedali, že sa budete viac modliť a postiť a taktiež ste klesli vo svojom snažení. Deti chápem vás. Chcem vás povzbudiť a poradiť vám: Držte sa svojho Otca Nebeského za ruku a buďte ako malé deti. Malé dieťa, keď sa odtrhne od svojho otca je stratené a túži ho čím skôr nájsť. Deti, držte sa pevne svojho Nebeského Otca a On vás povedie. Veď ste jeho deti.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


08.07.1999 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Prichádzam k vám, aby som vám povedala posolstvo a chcem, aby ste nad ním uvažovali s otvoreným srdcom a otvorenou mysľou. Deti, vy otvárate svoje srdcia a mysle myšlienkam, ktoré vás robia nešťastnými. Vaše srdcia sa stávajú uzavretými a prestávajú duchovne rásť. Prenechajte svoje srdcia a mysle Bohu, ktorý vás pozdvihne a vaše srdcia opäť duchovne ožijú. Nechajte ich zväčšiť Ježišom a robte všetko s ním a pre neho. Rozmýšľajte o Ježišovi, pracujte s ním, úplne sa mu otvorte a vaše srdcia sa stanú veľkými v jeho láske. Koľkokrát vy umožníte Bohu pretvoriť vaše srdcia, toľkokrát vás on urobí šťastnými.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


15.07.1999 - prostredníctvom Martina

Deti moje,
     dnes vás chcem vyzvať, aby ste svoje modlitby obetovali za rodiny, ktoré odmietajú svoje dieťa a potratom sa ho chcú zbaviť. Robia to preto, lebo ich srdce nedokáže milovať. Preto proste pre nich o lásku, aby ich Boh naplnil. Ich srdce nemôže dať lásku ak jej nemá dostatok. Nevedia si uvedomiť, aký dar im Boh dáva a že iba rodina s dieťaťom je plnou rodinou. Najmä mladé rodiny, ktoré nepoznajú duchovný život sa dajú oklamať satanom. Deti, prosím vás modlite sa, nech vaše modlitby prevýšia zlobu sveta a tak porazia toto veľké zlo a aby rodiny, ktoré zabíjajú život sa obrátili a stali sa zástancami života.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


22.07.1999 - prostredníctvom Martina

Deti moje,
     chcem vám dnes povedať, aby ste napriek svojim starostiam neskracovali svoje modlitby. Uvedomte si, že keď skrátite svoje modlitby, skrátite svoj rozhovor s Bohom. Keď zanecháte modlitbu, zanecháte aj prítomnosť Boha vo vás a medzi vami. Deti, vy potrebujete viac Boha, jeho prítomnosť v tichu a modlitbe než prítomnosť mamony, ktorá vás obklopuje.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


29.07.1999 - prostredníctvom Martina

Deti moje!
     Aj dnes prichádzam, aby som vám odovzdala posolstvo: Tí, ktorí prijímajú moje posolstvá a žijú podľa nich, šíria svojim životom Ježišovo evanjelium. Aj dnes vás chcem, deti moje, vyzvať, aby ste s láskou, pomocou modlitby, pomohli nájsť Boha tým, ktorí ho hľadajú, no nemôžu ho nájsť. Ich srdcia sú nepokojné a oči zatvorené. Hľadajú Boha tam, kde ho nikdy nemôžu nájsť. Sú príliš vzdialení mysľou a srdcom od neho a nevedia, že on je celkom blízko nich. Preto vás, deti, prosím o modlitbu za nich, aby pozdvihli svoje oči, mysle a srdcia a prekonali bariéru duchovnej slepoty a konečne mohli objaviť Boha, ktorého tak dlho hľadali.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


31.07.1999 - prostredníctvom Martina

Panna Mária dala odkaz pre celé ľudstvo:
     Drahé dieťa!
     Dnes ti chcem povedať a chcem aby si povedal všetkým, aké je dôležité, aby celé ľudstvo skončilo s cestou hriechu po ktorej kráča a nastúpilo cestu pokánia. Odovzdala som vám pobožnosť prvých siedmich nedieľ. Je to jeden z posledných prostriedkov, ktoré vám s mojim Synom dávam. Ježiš tak veľmi túži po záchrane všetkých ľudí, preto ma posiela, aby som vám pomohla k obráteniu. Dávam vám posledné prostriedky pre vašu záchranu. Preto šírte pobožnosť prvých siedmich nedieľ, modlite sa svätý ruženec, postite sa a konajte malé obety za záchranu sveta.
     Ak ľudia opovrhnú aj týmito prostriedkami už iné nedostanú. Ľudstvo musí zanechať hriech a prestať urážať dobrotivého Boha. Ľudstvo samo núti Boha, aby mu neodpustil.