Nedeľné sv. omše

06.04.2000 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé deti!
     Deti, očistite si svoje srdcia od hriechov. Hriech vám z nich odoberá všetku lásku. Jedine svätá spoveď vás zbaví hriechu. Očistite si svoje srdcia od hriechov a dovoľte, aby do nich vstúpila Ježišova láska. Dobre sa pripravte na svätú spoveď. Pozývam vás všetkých bez rozdielu na svätú spoveď, aby ste s čistým srdcom a dušou mohli sláviť zmŕtvychvstanie môjho Syna, pretože som vaša milujúca Matka. Očistite si svoje srdcia od hriechov.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


09.04.2000 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám za všetko, čo pre mňa robíte. Ďakujem vám za veľké veci a taktiež i za tie malé. Mám z nich radosť, pretože sú robené z hĺbky vašich sŕdc. Sú robené z lásky k Ježišovi a ku mne. Deti, dnes vás volám, aby ste zanechali hriech. Vstaňte z hrobov smrti a tak ako Ježiš vstal z hrobu, vstaňte z nich aj vy spolu s Ježišom. Prosím vás, deti, zanechajte hriech a rozhodnite sa pre čistotu vašich sŕdc. Pamätajte na nebo, ktoré vám Ježiš zaslúžil svojou smrťou a zmŕtvychvstaním. Zomrel za vás, lebo vás miloval. A preto, deti, vy sa mu odplaťte tým, že sa rozhodnete žiť svätým životom a raz sa stanete svätými.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


13.04.2000 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé a milované dietky!
     Deti, o krátky čas budete mať vo vašej farnosti svätú spoveď. Dobre si spytujte svedomie, aby ste si očistili svoje srdcia od všetkej špiny.
     Deti, milujte všetkých svojich blížnych. Často zabúdate, že vo všetkých vašich blížnych je môj Syn. Preto, deti, milujte všetkých svojich blížnych, či sú dobrí alebo zlí, rovnako veľkou láskou. Ak vás vaši blížni urazia, odpustite im tak, ako odpúšťal Ježiš. Milujte všetkých svojich blížnych.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


20.04.2000 - prostredníctvom Jozefa

Moje milované deti!
     Deti, v týchto dňoch si pripomínate utrpenie môjho Syna. On sa z veľkej lásky k vám potil krvou, bol ukrižovaný a vstal z mŕtvych. On podstúpil smrť na kríži. Smrť, ktorou preukázal najväčšiu obetu, obetu lásky. Lásky, ktorou od vás odstránil večné zatratenie. Otvorte si svoje srdcia a prijmite milosti, ktoré na vás Ježiš tieto dni zosiela. Neodplácajte sa mu za jeho lásku zlom. Dietky moje, otvorte si svoje srdcia a prijmite milosti, ktoré vám Ježiš dáva.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


27.04.2000 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé deti!
     Deti, vaše rodiny sú veľmi zaneprázdnené starosťami tohto sveta. Sú do nich zahrabané. Zabúdajú, že majú vzdať vďaku Pánu Bohu za prežitý deň. Zabúdajú na modlitbu. Modlievajte sa každý deň aspoň jeden desiatok svätého ruženca, alebo inú ďakovnú modlitbu, ako poďakovanie Pánu Bohu za preukázané milosti. Zúčastnite sa na modlitbe celá rodina. Modlitbou môžete ďakovať alebo prosiť Pána Boha za požehnanie vašej práce. Ďakujte Pánu Bohu za preukázanú lásku a milosť. Ďakujte Pánu Bohu vo vašich rodinách.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.