Nedeľné sv. omše

15.03.2006 - prostredníctvom Simony

Moje drahé dietky!
     V túto pôstnu dobu, v tento čas požehnania, vás chcem povzbudiť, aby ste sa nebáli hľadať Ježiša vo svojich srdciach. Hľadajte Ježiša v mojich deťoch a On sa vám dá spoznať. Neustále hľaďte na kríž a nasledujte Ježiša. Deti, i keď mnohokrát prežívate vo svojich životoch opustenosť a prázdnotu, Ježiš je pri vás a čaká, kedy mu dáte svoje srdcia. Neustálou modlitbou proste Ježiša, aby ste ho mohli väčšmi poznať. Proste Ducha Svätého, Ducha Uzdravovateľa, aby vaše srdcia boli schopné žiť s Ježišom. Veľmi vás milujem.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.