Nedeľné sv. omše

15.03.2005 - prostredníctvom Simony

Moje deti!
     Dnes očakávam s vami zmŕtvychvstanie môjho Syna. Čakám, že vaše srdcia zatúžia po neustálej blízkosti Ježiša vo vašich životoch. Deti, pozývam vás na svätú spoveď, aby mohol Ježiš vo vás všetko prežiariť a osláviť. Deti, otvorte svoje srdcia, aby v každom srdci mohol Ježiš zvíťaziť navždy a úplne. Veľmi vás milujeme.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.