Nedeľné sv. omše

02.04.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste prišli bez váhania na večeradlo. Modlite sa ruženec, lebo satan chce v tomto čase rozvŕtať mnoho sŕdc. Utrite si tvár od potu a špiny a vstaňte z prachu ako vám to naznačil Pán. Vstaňte z hrobu úmrtia a začnite žiť. Darujte sa celí Pánovi, vložte sa do jeho rán. Obnovte sa nielen zvonku, ale hlavne zvnútra. Milujem vás, i môj Syn vás miluje a žehná vás prebodnutými ranami.


08.04.1995 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Prečo nie ste šťastné? Hoci Pán trpí, čoskoro vstane z mŕtvych. Prečo sa netešíte ako tí, čo sa radovali v Betleheme, keď som im priniesla Ježiška? I na toto večeradlo vám ho prinášam. Radovať sa z Božích vecí, to je dar od Pána. Radujte sa, pretože Pán vás obdaroval radosťou.