Nedeľné sv. omše

15.02.2010 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Veľmi vás milujem a žehnám vás svojim materinským požehnaním. Želám si, aby ste sa v tomto pôstnom čase modlili a postili za deti, ktoré vo svojich srdciach ešte nezakúsili dotyk Božej lásky. Túžim po tom, aby aj oni prežili radosť z toho, že sú Bohom milované. Modlitbou a pôstom môžete vyprosiť vieru každému srdcu. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.