Nedeľné sv. omše

Zážitok z očistca


Ponúkame Vám Martinovo rozprávanie o očistci, ktorý mu Panna Mária ukázala pred pár rokmi na sviatok Všetkých svätých.

Keď mi Panna Mária ukázala očistec, videl som akoby pole poprášené popolom. Všade bola hmla. Vydel som tie duše, ktoré boli ožiarene svetlom z Neba. Neskôr som si uvedomil, že to svetlo znamená silu sv. omše a modlitby, ktoré sa modlíme za ne.
Vnímal som tri časti očistca, ale videl som len jednu. V malej miere som cítil, ako tam duše trpia. Keď zomierali, Nebeský Otec sa im dal spoznať vo všetkej nádhere a láske. Duše, ktoré zažijú tak obrovskú lásku, samé túžia sa očistiť od všetkého čo nebolo láskou, keď ešte žili na zemi. Takže v očistci ich spaľuje obrovská túžba po Božej láske a oni samé sa rozhodujú pre očistenie.
Tie ostatné časti som len cítil. Čím ich hriechy na zemi boli závažnejšie, tým väčšia bola túžba po očistení. V tej tretej časi som navyše cítil, že sú tam duše, za ktoré sa ľudia málo modlia. Preto nás Panna Mária pozýva na modlitbu za duše v očistci. Keď potom prídu do Neba, oni budú za nás orodovať a pomáhať nám svojim príhovorom.