Nedeľné sv. omše

15.12.2004 - prostredníctvom Simony

Drahé deti!
     Blíži sa čas Vianoc, čas lásky, ktorá sa má zrodiť i vo vašich srdciach. Deti, chcem vás vyzvať, aby vaše srdcia boli otvorené pre túto Lásku, ktorou je Ježiš, aby sa mohla vo vás zrodiť a rozvíjať. Táto láska je pre vás veľkým darom. Preto pripravte svoje srdcia pre tento dar, ktorý je požehnaním od Boha. Pozývam vás, aby ste odovzdali svoje životy Ježišovi, aby ich urobil detsky jednoduchými a čistými. A v tejto jednoduchosti uvidíte Boha. Veľmi vás milujem, drahé deti.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.