Nedeľné sv. omše

04.12.2006 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Velebte so mnou nášho Pána, že ma denne posiela medzi vás, aby som vám svojou materinskou starostlivosťou pomáhala. Preto vám aj dnes chcem povedať, otvorte sa láske, aby vo vás zažiarilo svetlo. Bez lásky, milé deti, budete stále v temnote. Ako milujúca Matka vás povzbudzujem, aby ste pristupovali k sviatosti zmierenia. Hriechom iba zväčšujete temnotu vo vašich srdciach. Preto, deti, otvorte sa Otcovej odpúšťajúcej láske, aby vás naplnilo a prežiarilo jeho svetlo.
     Zo srdca vám žehnám svojim materinským požehnaním!


15.12.2006 - prostredníctvom Simony

Moje dietky!
     Chcem vás pozvať k zriekaniu sa. Deti, nebojte sa zriecť svojich náklonnosti, ktorými zraňujete seba i svojich blížnych. Ale opätovne všetko vložte do Otcovej lásky. V tento čas očakávania príchodu môjho Syna vás pozývam, aby ste sa nebáli zriecť svojich zlých návykov. Ježiš prichádza s mnohými milosťami, ktoré však nemôžu prúdiť do srdca plného hriechu a nečistoty. Preto vo sviatosti zmierenia dovoľte Ježišovi aby vás naplnil svojimi milosťami.
     Milujem vás. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.