Nedeľné sv. omše

06.07.2000 - prostredníctvom Adriany

Moje deti!
     Nekonečne vás pozdravujem a milujem. Deti, dnes vás žiadam o lásku. Začnite žiť lásku, šírte ju okolo seba a preukazujte ju svojim blížnym. Radujte sa a tešte sa z každého dňa. Viem, že už od ranného vstávanie ste ustarostení a utrápení, či to všetko cez deň postíhate a čo musíte ešte urobiť a večer si unavení líhate spať. Chcem, aby ste už od ranného vstávania boli naplnení láskou. Žite lásku naplno, lebo je napísane: "Milovať budeš svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou mysľou, celou svojou dušou a celou svojou silou." A druhé veľké prikázanie je: "Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého." To je Kristov zákon a iba tak ho naplníte, ak začnete žiť lásku naplno. Nekonečne vás milujem.
     Ďakujem vám , že ste počuli moje volanie.


09.07.2000 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti,
     dnes vás volám a pozývam vás, aby ste svoje srdcia odovzdali Ježišovi s úmyslom, aby ich pretvoril na obraz svojho Srdca. Deti, snažte sa viac mlčať a viac počúvať. Načúvajte svojím srdcom a počúvajte, čo vám Ježiš doň vraví. Ak budete načúvať, pochopíte mnohé veci, ktoré vám predtým boli skryté a nejasné. Ak dáte Ježišovi svoje srdcia a budete mu načúvať, budete môcť splniť Božiu vôľu omnoho lepšie a dôkladnejšie než predtým. Deti moje, nasledujte Ježiša v tichosti a pokore srdca.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


13.07.2000 - prostredníctvom Adriany

Moje deti!
     Ďakujem vám za vašu lásku a dobrotu. Deti, chcem, aby ste boli priame vo svojej viere. Nech je vaša viera pevná a úprimná, aby ste ju mohli preukazovať svojim blížnym kdekoľvek ich stretnete. Vaše srdcia sú častokrát hluché na moje prosby a výzvy. Vaše srdcia sú tvrdé a kamenné. Deti, keď si už myslíte a zúfate, že ďalej nevládzete a strácate všetku nádej, vtedy stretávate Ježiša a mňa. Až vtedy pochopíte Ježišovu i moju nekonečnú lásku. Prosím vás, prosím, deti, kľaknite si pred Ježiša a povedzte mu úplne všetko a darujte mu i svoje srdce, nech je akékoľvek. Deti, i napriek všetkému vás nekonečne milujem.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


20.07.2000 - prostredníctvom Adriany

Moje milované deti!
     Dnes vám chcem povedať: Deti, každý deň sa modlíte modlitbu Otče náš a v nej "...a odpusť nám naše viny ako i my odpúšťame našim vinníkom...", ale ani si to neuvedomujete. Boh vám toto všetko povedal skrze svojho milovaného Syna Ježiša, aby ste nad tým uvažovali. Prosíte Boha, aby vám odpustil a vy nedokážete odpustiť svojim blížnym. Keď vás niekto urazí alebo obviní a nie je to pravda, začnete sa brániť a snažíte sa hájiť pravdu. Ale, deti, už vopred odpustite všetko zlé svojmu blížnemu a nebráňte sa. Často je vaše odpustenie iba slovné a zatiaľ v srdciach zostávate zatrpknutí. Odpustite i ten najnepatrnejší čin z lásky k Ježišovi. Proste Ježiša o silu, aby ste dokázali úprimne odpustiť. Deti, okolo vás sú blížni, ktorí potrebujú vaše odpustenie.
     Ďakujem Vám, moje deti, že ste počuli moje volanie.


27.07.2000 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Pozdravujem vás a žehnám vás. Deti, dnes vás chcem povzbudiť k tomu, aby ste sa úplne vložili do rúk Boha. Darujte svoj život Ježišovi, aby ho On naplnil láskou. Deti, milosti, ktoré vám každodenne prinášam, prijímajte ako dar. Viem, že vaše kríže sú ťažké a častokrát pod nimi padáte a všetko chcete dokázať sami. Ale, deti, nechcite niesť svoj kríž sami. Prijmite pomoc od môjho Syna Ježiša a od svojich blížnych a nehľadajte už ľahšie cesty, ale kráčajte priamo s Ježišom. Nekonečne vás milujeme.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.