Nedeľné sv. omše

05.08.1999 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Dnes, 5. augusta, mám sviatok, ktorý slávi každý z vás. Sú to narodeniny, ku ktorým by som vás chcela požehnať a popriať vám veľa, veľa lásky a trpezlivosti. Vy ste, moje drahé deti, mojou nádejou, ktorú do vás vkladá Boh. Vy ste mojou oporou, vy ste mojou láskou, ktorou zachraňujete tento svet. Preto ešte raz vás deti žehnám v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a nekonečne vás milujem.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


08.08.1999 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Deti moje!
     Dnes vám chcem povedať, aby ste zo všetkých síl šírili lásku. Lásku šírte všetkými možnými prostriedkami. Nech vaše ruky sú rukami požehnania. Všetko čo urobíte, nech je urobené s láskou. Využite každú príležitosť, ktorú vám Boh dá, a svojou láskou naplňte svoj skutok. A keď vám raz nastane hodina smrti a budete súdení, vaše ruky nebudú prázdne, ale plné milosti.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


12.08.1999 - prostredníctvom Adriany

Moje deti!
     Ďakujem vám, že ste mojimi deťmi. Nekonečne vás milujem a ďakujem Nebeskému Bohu, že je vašim milovaným Otcom. Ďakujem môjmu Synovi Ježišovi, že ma určil vašou Matkou, keď povedal sv. Jánovi: "Hľa tvoja Matka". Vtedy som sa stala Matkou všetkých vás, vás moje milované deti. Deti moje, napomenutia a posolstva dávam z lásky k vám. Nebojte sa vyžalovať sa, pretože ktoré dieťa sa bojí svojho milovaného Otca či Matky? Musíte sa hlbšie pozrieť do vášho srdca a vnútra, a tam objaviť to, čo voči vám cítim ja, vaša Matka.
     Ďakujem vám, moje deti, že ste počuli moje volanie.


15.08.1999 - prostredníctvom Martina - 4. výročie zjavení

Deti moje!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Žehnám vás všetkých. Chcem vám povedať, aby ste z ničoho nemali strach. Vyhoďte strach zo svojich sŕdc a dôverujte Bohu. Vlievam vám so svojim požehnaním pokoj do vašich sŕdc. Ten pokoj, ktorý máte odo mňa vo svojich srdciach, prosím, rozdávajte všetkým navôkol. Deti, chcem, aby ste pamätali, že moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


19.08.1999 - prostredníctvom Adriany

Moje milované deti!
     Týmto posolstvom by som vás chcela poprosiť o modlitbu. Modlite sa, prosím, za ľudí, ktorí nechcú spoznať veľkú Božiu lásku. Modlite sa, aby sa dokázali zmieriť s Bohom - Otcom, ktorý na nich s veľkou láskou čaká. Modlite sa aj za tých, ktorí odpadajú od viery aby sa vrátili a poznali, že pravé šťastie je iba Boh. Modlite sa aj za ľudí, ktorí sú vlažní vo svojej viere, aby dokázali otvoriť svoje srdcia, lebo iba tak môže do nich Boh vložiť jeho veľkú lásku. Prosím, prichádzajte častejšie pred Sviatosť Oltárnu, pretože je tam prítomný Boh, Syn a Duch Svätý.
     Nekonečne Vás milujem a ďakujem, že ste počuli moje volanie.


26.08.1999 - prostredníctvom Adriany

Moje deti!
     Ďakujem, ďakujem vám a milujem vás. Deti moje, nedajte sa zastrašiť búrkami, ktoré šľahajú tento svet. S láskou prinášajte kríže a utrpenia, ktoré sa vám stavajú do cesty. Naučte sa z úprimného srdca ďakovať Bohu za všetko, čo vám preukázal. Prinášam vám pokoj od vášho Nebeského Otca, aby sa vaše srdcia upokojili. Prosím môjho Syna Ježiša, aby na vás zoslal Ducha Svätého, aby riadil vaše cesty.
     Ďakujem vám, moje drahé deti, že ste počuli moje volanie.