Nedeľné sv. omše

15.11.2017 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Moja materinská starostlivosť vás aj dnes vovádza do modlitby lásky, v ktorej sa prihovárajte u Boha jeden za druhého, žehnajte, dobrorečte si navzájom. Toto dokážete vtedy, keď budú vaše srdcia čisté a pokorné, otvorené Božej láske. Chráňte sa hriechu a zvlášť nenávisti a pýchy, pretože takto zranené srdcia šíria vôkol seba zápach smrti. Ale srdcia plné Božej lásky a dobroty prinášajú život a požehnanie. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.