Nedeľné sv. omše

15.02.2017 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Prichádzam, aby som vás ponorila do lásky Ježišovho a môjho materinského Srdca. V nej nanovo zahoríte nádejou, že Ježišovo a moje Srdce zvíťazí a jar Ducha Svätého zakvitne v plnosti. Nechajte sa prežiariť týmto svetlom nádeje, aby Duch Svätý mohol konať vo vás Božie dielo. Ako vaša milujúca Matka som s vami, aby som vás povzbudzovala ešte k vrúcnejšej modlitbe, v ktorej dostávate milosť za milosťou. Potrebujem vás, deti moje, aby som skrze váš život živej viery, v tejto dobe zmätku a nepokoja, šírila vôňu Neba, vôňu svätosti. Milujem vás. Boh vás všetkých požehnaj.