Nedeľné sv. omše

15.07.2012 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Neprestajne sa radujte, že Boh prebýva s vami. Vďaka jeho milosti sa môžem s materinskou nežnosťou vám prihovárať a preto mojim dnešným želaním je, aby ste menili svoje srdcia. Zakaždým, keď narazíte na hriech, rozhodnite sa pre lásku. Keď Boh uvidí vo vašich srdciach túžbu zmeniť sa a zanechať hriech, nebude meškať so svojou milosťou a dostanete všetko čo potrebujete. Srdce bez hriechu je srdce plné Božieho svetla a požehnania.
     Ponáram vás do svetla lásky Ježišovho a môjho srdca.