Nedeľné sv. omše

04.05.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Moje srdce ste veľmi potešili. Som nesmierne, nesmierne šťastná, že vás prichádza sem, k môjmu Synovi, tak veľa. Môj Syn vás nekonečne miluje. Som veľmi šťastná, že vaše srdce opäť pocíti a zaplaví ho vôňa čistoty. Nech vaše srdce rozkvitne pre Pána, ktorý vás tak nekonečne miluje. Radujte sa, lebo vaše srdce prijme osláveného Spasiteľa. Modlite sa, veľa sa modlite a najmä ruženec - presvätý ruženec. I ja vám dávam dar modlitby.
     Modlite sa:
     Môj dobrý a drahý Ježišu, nech moje srdce spolu so Srdcom Panny Márie je nepoškvrneným srdcom. Prosím o tvoju veľkú lásku a radosť z teba a aby som ťa prijímal s radosťou a pre spasenie duše. Nech moje srdce pocíti tvoju dobrotu.
     Milujem vás, milujem vás, milujem vás!


10.05.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Prichádza opäť vaša milujúca Matka, ktorej neustále záleží na vašich srdciach. Materinskou láskou vás chcem napomenúť, že nie je dôležité ako moje vyvolené deti vyzerajú pri zjavení. Viac vás chcem upútať na presvätý ruženec a na moje Srdce, ktoré odovzdáva ružence môjmu Synovi Ježišovi. Vaše srdce je veľmi nepokojné, preto nemôžete pochopiť hĺbku modlitby, a ja sa nemôžem dotknúť vášho srdca. Som stále pri vás. Vždy prichádzam s materinskou láskou, ktorú chcem svojim milovaným deťom rozdávať. Vedzte, že Ježiš vás vždy žehná a posilňuje svojimi prebodnutými ranami.
     Deti, milujem vás.