Nedeľné sv. omše

15.12.2009 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Veľmi vás milujem a veľmi túžim po tom, aby vaše srdcia boli plné očakávania na narodenie môjho Syna, ktorý k vám prichádza ako malé dieťa v mojom náručí. Želám si, aby sa narodil vo vašich srdciach, aby ich zapálil svojou láskou. Želám si, aby Emanuel - Boh lásky - prebýval medzi vami. Žehnám vás svojím materinským požehnaním a ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.