Nedeľné sv. omše

Modlitba pred krížom

Deti, chcela by som vám povedať, aby ste sa jeden deň v týždni modlili pred krížom medzi 15.00 a 17.00 hodinou. Najprv pozdravte kríž touto modlitbou:
     Presvätý kríž, pozdravujem ťa a skláňam pred tebou svoje srdce i celú svoju bytosť. Nauč ma úplnej pokore, aby som ťa bol hodný oslavovať. Rany presvätého Spasiteľa, pozdravujem vás, očistite ma od hriechu. Najsvätejšie Telo Ježiša Krista, ktoré je navždy oslávené, s pobožnosťou ťa oslavujem a milujem.
14. október 1995