Nedeľné sv. omše

15.08.2014 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli, aby ste si vypočuli moje želanie. Vaše modlitby spájam s mojimi modlitbami a vkladám ich do rúk môjho Syna s prosbou, aby vás naplnil mocou Svätého Ducha. Srdcia, ktoré sú zapálené ohňom Ducha Svätého, netúžia po hriechu, ale sú plné Božej radosti, ktorá pramení z lásky. Viete deti, že sem prichádzam, aby som vám pomáhala. Prijmite moju materinskú lásku a starostlivosť, ktorú vkladám do každého posolstva. Želám si deti, aby ste ich s láskou prijali a žili. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.