Nedeľné sv. omše

Modlitba v pokušení

Ak máte pokušenie, modlite sa:
     Matka, Kráľovná pomoci, pomôž mi ubrániť sa pred zlom.
     29. august 1995