Nedeľné sv. omše

01.06.1997 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Dnes som sem prišla, pretože vás nesmierne milujem. Chcem vám povedať, že už mnohokrát som vás prosila o obrátenie, no vy, deti, nepočujete. Deti, tak veľmi je potrebné obrátenie pre vás. Môj Syn vám to ukázal na chladnom počasí, no predsa ste si z toho nič nerobili, ba ešte viac ste ho urážali. A preto deti, od tohto dňa budem volať do každého srdca, aby sa obrátilo. Robím to preto, deti, lebo vás milujem.


05.06.1997 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Deti, dnes sa vám otvára veľké Božie milosrdenstvo. Ono čaká na vaše úprimné modlitby a prosby. Deti, tento mesiac je zasvätený Božskému Srdcu Pána Ježiša. Preto, deti, sa snažte menej urážať svojho Pána a Stvoriteľa. On je skrytý v chlebe života. Deti, vy keď prijímate jeho Telo, nikdy si neuvedomíte, ako veľmi trpelo a trpí pre váš hriech. Deti, deti, deti, moje milované deti, že sa nebojíte urážať jeho Srdce, ktoré ste pošpinili vaším hriechom. Deti, vy ho prijímate často iba povrchne, ale On chce vo vás zasiať semeno lásky. Preto si po každom prijatí jeho Tela povedzte:
     Pane Ježišu, prijímam ťa do svojho srdca a chcem počúvať a prijímať tvoje slová. Chcem prestať urážať tvoje Božské Srdce. Preto mi odpusť.
     Vy ste jeho druhými najmilovanejšími deťmi. Jeho Srdce a ja vás chceme priviesť na správnu cestu. Deti, nehanbite sa za vašu vieru, zoberte svätý ruženec a začnite sa modliť. Nebojte sa, jeho srdce vás bude vždy posilňovať v úzkosti. Deti, preto nech vás tento prvý piatok preniká veľká láska. Uctite si ho najmä vo Sviatosti Oltárnej, kde sa vám vtedy veľmi otvára.
     Ďakujem drahé deti, že ste počuli moje volanie.


08.06.1997 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti!
     Ďakujem vám všetkým, že ste tu. Dnes vám Srdce môjho Syna preukazuje veľkú lásku a preto deti, opätujte i vy lásku jemu. On vás tak veľmi miluje a chce vám prostredníctvom mňa odkázať, aby ste si uvedomili, že túži zachrániť všetky duše. Pozývam vás, deti, pamätajte na svojich blížnych a pomôžte môjmu Synovi modlitbami, obetami a pôstom zachrániť duše, ktoré to tak veľmi potrebujú. Volám vás, deti, pozývam, aby ste s láskou vypočuli toto posolstvo. Ďakujem vám, deti, že ste počuli moje volanie.


12.06.1997 - prostredníctvom Adriany

Moje milované deti!
     Ja, vaša milujúca Matka, vás nesmierne milujem. Deti, vy ste nesplnili moju veľkú prosbu, o ktorú som vás žiadala. Nie, vy ste neprestali urážať Božské Srdce môjho Syna. On vás preniká veľkou láskou, ale vy ho vôbec neviete prijať. Vaše srdce je pošpinené a vaša duša je čierna. Často sa pýtate: "Veď toľko veľa sa modlím a postím a stále nič." Áno, vy sa modlíte a postíte, ale lásku nemáte. Láska je to, čo vám chýba. Láska, deti, láska ! Boh vás tak nesmierne miluje, ale vy nevidíte lásku vo svojich blížnych. Veď Boh je skrytý v každom trpiacom, v každom blížnom a vo všetkých vás, ale vy ho vôbec nepoznáte, lebo ho ani poznať nechcete. Deti, vy sa spoliehate viac na ľudské prostriedky, ako na mňa a Božské Srdce Pána Ježiša. Ja viem, že to je veľmi ťažké. Viem, že budete musieť veľmi trpieť, ale ja vás budem ochraňovať vždy a všade. Ďakujem, moje drahé deti, že ste počuli moje volanie.


19.06.1997 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Božské Srdce Pána Ježiša a ja vás pozdravujeme. Deti veseľte sa, nebuďte skľúčené so svojich problémov. Odložte svoje starosti a staňte sa mojimi deťmi. Veseľte sa, ale vaša radosť nech vychádza z čistého srdca. Takto vás chcem povzbudiť, aby ste sa netrápili. Keď sa radujete i Boh má veľkú radosť z vás. Ja chcem, aby ste sa modlili za svätú Cirkev. Preto potrebujem vašu lásku. Viem, že vaše modlitby a pôsty sú obetou za svätú cirkev. Preto vás, deti, teraz vyzývam o veselosť a o váš úsmev bez hriechu. Viem, že nechápete to, čo vám teraz hovorím, ale ak to budete prijímať do svojho srdca a uchovávať to vo svojom srdci, určite pochopíte moje slová. Buďte vždy spojený so Svätým Otcom.
     Ďakujem vám, drahé deti, že ste počuli moje volanie.


24.06.1997 - prostredníctvom Lucie

Moje deti!
     Deti, Pán Ježiš vás tak veľmi miluje a vy ho aj napriek jeho veľkej láske, ktorú vám preukazuje, každý deň toľko krát urazíte. Každým skutkom, ktorý nekonáte podľa Božej vôle, ho zraníte. On z lásky za vás položil svoj život a vy sa mu za to odplácate tým, že ho za deň mnohokrát urazíte. Deti, keby ste svojho Stvoriteľa a Vykupiteľa naozaj milovali, tak by ste ho nedokázali zraniť ani tým najmenším hriechom, pretože človek, ktorý dokáže niekoho milovať, tak sa snaží, aby tomu človekovi robil radosť a nie aby ho zraňoval.
     Deti, mnohé z vás si kladiete otázku. Prečo sa dejú na svete také časté zjavenia? Pán celého ľudstva vás chce uchrániť od zloby tohto sveta, lebo vás veľmi miluje a preto ma sem poslal, aby ste sa skrze posolstvá, ktoré vám hovorím, obrátili a začali žiť svoj život podľa Kristovho evanjelia.


26.06.1997 - prostredníctvom Adriany

Moje deti!
     Prinášam vám od Pána toto posolstvo: Deti, milujte sa navzájom, ako ja milujem vás. Deti, milujem vás bez rozdiely, tak i vy milujte podľa môjho príkladu. Deti, modlite sa a postite sa za svätú Cirkev. Deti, chcem, aby ste každodenne prichádzali do chrámu, kde je prítomný v Bohostánku môj Syn. Chcem, aby ste si kľakli a modlili sa z čistého srdca. On si túto modlitbu veľmi váži. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ja vás chcem povzbudiť a posilniť vo viere. Preto deti potrebujem vaše modlitby a pôsty ešte väčšmi a s väčšou láskou. Deti, prosím neodmietajte moje slová, ale ich začnite vo svojom živote uskutočňovať. Nebojte sa, ja s mojim Nepoškvrneným Srdcom určite zvíťazím a môj nepriateľ bude porazený.
     Ďakujem vám, drahé deti, že ste počuli moje volanie.