Nedeľné sv. omše

15.08.2019 - prostredníctvom Martina - výročie

Moje milované deti!
     V túto svätú chvíľu prichádzam medzi vás z Nebeského domova, aby ste, posilnené mojou prítomnosťou, pevne kráčali vo viere. Jednou rukou sa so živou vierou držte môjho Eucharistického Syna a druhou sa držte mňa, svojej presvätej, prečistej Matky. Srdce môjho Syna a moje Nepoškvrnené srdce sú pre vás bezpečným útočiskom, aby ste v nich ostali verné Bohu, kráčali so živou vierou do nášho spoločného domova - Neba a nikdy nezapreli svoju vieru. Žehnám vás a ponáram do lásky Ježišovho a môjho Srdca.