Nedeľné sv. omše

05.11.2000 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti !
     Aj dnes vás volám, aby ste tí, ktorí zažívate na tomto mieste lásku Srdca môjho Syna a môjho Nepoškvrneného Srdca, lásku našich spojených Sŕdc, aby ste dali spoznať svojim životom túto lásku aj tým, ktorí o nej nevedia. Poďte všetci do záhrady týchto dvoch Sŕdc, kde je nová jar, kde je vždy radosť a pokoj. Boh dal Srdce môjho Syna a moje Nepoškvrnené Srdce novému tisícročiu ako veľkú nádej a útočište pre všetkých. Je to záhrada pre vás všetkých, v ktorej začne nová jar pre celé ľudstvo.
     Ďakujem vám, deti moje, že ste počuli moje volanie.


09.11.2000 - prostredníctvom Martina

Moje drahé a milované deti!
     Modlím sa za vás a svojimi modlitbami vám vystielam cestu, aby sa vám po nej kráčalo ľahšie. Pozývam vás, deti, aby ste sa aj vy modlili za tých, ktorí majú ťažký život, alebo ho robia ťažkým druhým. Modlite sa najmä za tých, ktorí vás zranili. Pomôžte im aspoň modlitbou zlomiť ostne, ktoré ich zraňujú a preto je ich život plný bolesti. Modlite sa za nich a milujte ich a potom aj ich láska bude rásť.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


16.11.2000 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Dnes vám chcem povedať, že mám v srdci radosť keď vidím, že s radosťou šírite našu lásku spojených Sŕdc - Srdca môjho Syna a môjho Nepoškvrneného Srdca. Ale chcem vám predovšetkým povedať, aby ste vo všetkom, čo robíte, dali Ježiša na prvé miesto. Deti, prijímajte Eucharistického Ježiša každý deň do čistého srdca. Pretože bez neho nemôžete nič urobiť. Ak chcete, aby Ježiš cez vás neustále žiaril a ak chcete aj naďalej kráčať cestou svätosti, musí vo vás prebývať Ježiš, ktorý je svätý a vďaka nemu sa aj vy stanete svätými. Deti, premýšľajte nad týmto posolstvom.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


23.11.2000 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Dnes vás volám, aby ste si uvedomili, keď kľačíte pred Eucharistickým Ježišom, že Ježiš vás nekonečne miluje a z hostie sa na vás usmieva. Deti, tak málo máte v sebe radosti. Proste Ježiša, ktorý je plný radosti, aby vás ňou naplnil a takto ste mohli svojim životom žiť jeho evanjelium. Pretože jeho evanjelium je evanjelium lásky a radosti.
     Ďakujem vám, deti moje, že ste aj dnes počuli moje volanie.


30.11.2000 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Ďakujem vám za lásku a za všetko, čo pre mňa robíte. Aj napriek veľkej námahe sa snažíte všetko robiť s radosťou a to mi spôsobuje veľkú radosť. Dnes vám chcem povedať, aby ste všetko čo robíte, robili s Ježišom. Svoju prácu, modlitby, rozhodnutia robte s Ježišom a tak sa vyhnete sklamaniam, ktoré vám odoberajú radosť. Ježiš vás za vašu dôveru k nemu obdarí nehasnúcou radosťou.
     Ďakujem vám, deti moje, že ste počuli moje volanie.