Nedeľné sv. omše

Modlitba pre rodiny

Modlitba pre rodiny farnosti:
     Mama Mária, tu sme, veď nás, chceme žiť aj naďalej tvoje posolstvá, úplne sa ti odovzdávame.
     16. január 1997