Nedeľné sv. omše

15.11.2020 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Mojim dnešným želaním je, aby ste sa ešte viac zjednotili s mojim prečistým Srdcom a denne sa spolu so mnou modlili Magnifikát. Boh ma posiela ku vám ako liek pre túto dobu. Zobuďte sa a konajte pravé pokánie. Zachovajte si čisté srdcia, aby ste videli čistým pohľadom a konali vždy podľa pravdy. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.