Nedeľné sv. omše

15.06.2011 - prostredníctvom Martina

Moje deti !
     Dnes prichádzam, aby som vám povedala: nasledujte pozvania Ducha Svätého. Duch Svätý vás v srdciach pozýva kráčať v jeho svetle. Chcete mu načúvať, ale zároveň kráčate podľa seba. Ako môžete ísť naraz dvomi cestami ? Modlite sa spolu so mnou a prosme Božiu lásku, aby vás očistila od všetkého, čo nie je dobré, aby ste slobodne vykročili Božou cestou. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.