Nedeľné sv. omše

04.01.2001 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Deti, na začiatku vám prinášam požehnanie od Nebeského Otca. Nech tento rok je pre vás plný pokoja a radosti voči všetkým svojim blížnym. Aby vo vašom srdci nikdy nechýbal Ježiš. Nech v ňom prebýva a nech ho naplní dobrotou a láskou. Deti, vaše kroky žehná Boh a je s vami po celý deň. Nekonečne vás milujem.
     Ďakujem vám, deti, že ste počuli moje volanie


07.01.2001 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Dnes vás volám, deti, aby milosti, ktoré vám Boh vložil cez Jubilejný rok do vašich sŕdc, nezostali len darmi, ale aby sa z týchto darov stali aj skutky. Preto vás volám ako vaša milujúca Matka a Matka Cirkvi, aby ste svojim životom pomocou milosti, ktoré ste obsiahli, svedčili o Ježišovi nielen cez tento nový rok, ale celý váš život.
     Ďakujem, že ste prijali moje volanie.


11.01.2001 - prostredníctvom Adriany

Moje deti!
     Deti, nekonečnou láskou vás milujem. Deti, pred časom som vám povedala, odkázala, aby ste slávili Vianoce každý deň. Prečo máte v srdci takú nelásku, nenávisť, nepokoj? Prečo ste také utrápené a nespokojné? Deti, začnite milovať svojich blížnych a uvidíte, že láska, ktorou vás miluje Ježiš, je nekonečná. Keď budete plní dobroty a lásky vo svojich srdciach, uvidíte, že Ježiš Vám svojou láskou otvorí brány do neba.
     Ďakujem vám, že ste počuli i dnes moje volanie.


18.01.2001 - prostredníctvom Adriany

Moje deti!
     Deti, nekonečne vás milujem. Deti, dnes vám chcem povedať, aby ste sa vhĺbili do modlitby lásky a modlitby srdca. Vhĺbte sa celí do modlitby lásky a srdca, a prežite skutočnú radosť z modlitby. Deti, kľaknite si pred Sviatosť Oltárnu a proste môjho Syna Ježiša o silu. Odovzdajte mu všetko, čo vás ťaží na srdci - vaše problémy a starosti, a viac sa už netrápte, ale nechajte to v Ježišovom a v mojom Nepoškvrnenom Srdci.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


25.01.2001 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     I dnes som sem prišla, aby som vám povedala posolstvo od Nebeského Otca. Deti, chodíte vo svojom vnútri utrápení a ustarostení pre svoj život. Neviete sa sústrediť na modlitbu a preto vás modlitba vôbec nenapĺňa pokojom a láskou. Často sa sťažujete na svoj život, na svoj kríž, ktorý musíte niesť. Deti, práve vtedy, keď vám bude najhoršie, spomeňte si na Ježiša, pozvite ho do svojho srdca a povedzte mu všetko, čo vás trápi. Prijmite všetko pokorne, ale hlavne s láskou. Veď Boh vám dal život, dal vám tú výsadu - stať sa človekom. Preto žite každý deň naplno a nech je váš deň naplnený láskou a radosťou. Nezabúdajte, že Boh poslal svojho Syna Ježiša, aby vám daroval život večný. Preto vyžarujte lásku okolo seba.
     Ďakujem vám, drahé deti, že ste počuli moje volanie.