Nedeľné sv. omše

04.04.2002 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé dietky!
     Deti, Boh Otec ma i dnes poslal k vám s týmto posolstvom: Deti, vždy keď budete cítiť, že vás diabol pokúša, nebojte sa. Proste nás o pomoc a začnite sa modliť. Modlite sa srdcom. Diabol sa veľmi bojí modlitby. Keď bude vaše srdce plné modlitby, diabol od vás odíde. Modlite sa. Deti, milujte všetkých svojich blížnych. Nezabúdajte, že v každom vašom blížnom je skrytý Ježiš. Ak vás váš blížny niečím urazí, hneď mu odpustite. Ak by ste sa chceli na neho hnevať, začnite sa modliť a hnev sa z vášho srdca vytratí. Modlite sa. Modlitba má veľmi veľkú silu.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.
     


07.04.2002 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti!
     Všetkých vás objímam v mojom náruči. Dnes vás volám, aby ste Božiemu milosrdenstvu dovolili roztopiť ľady sebeckosti a nelásky vo vašich srdciach a nechali sa naplniť nekonečnou Božou milosrdnou láskou. Ako zbierate poklady tejto zeme, chcem, aby ste zbierali poklady neba, teda poklady milosrdnej lásky, ktoré raz prinesiete domov k milosrdnému Otcovi.
     Ďakujem vám, deti moje, že ste počuli moje volanie.
     


11.04.2002 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé deti!
     Dietky moje, veľká je láska Božia a táto láska ma i dnes poslala k vám, aby som vám odovzdala toto posolstvo: Deti, prečo ste smutné, prečo sú vaše srdcia plné zármutku? Trápite sa kvôli veciam tohto sveta a zabúdate na duchovné veci. Vaším srdciam chýba pokoj a láska. A preto, dietky, proste nás o pomoc a my naplníme vaše srdcia pokojom a láskou. Modlite sa, aby vaše srdcia a duše boli naplnene láskou a pokojom. Pokoj a láska sú pre vás veľmi dôležité. Láska dokáže veľmi veľké veci. Ak budú vaše srdcia plné pokoja a lásky, smútok sa z nich vytratí.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.
     


18.04.2002 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé dietky!
     Som nesmierne šťastná, že sa snažíte uskutočňovať vo svojom živote moje posolstvá. No nezabúdajte si však čítať aj zo Svätého písma. Vo Svätom písme sú obsiahnuté všetky odpovede na vaše otázky. Sväté písmo je pre vás veľmi dôležité. Tak ako vaše telo potrebuje každodenný pokrm, aj vaša duša potrebuje Sväté písmo. Snažte sa vnášať Sväté písmo do vášho každodenného života. Deti, nezabúdajte taktiež na svätú omšu. Radi pristupujte ku svätému prijímaniu. Nezabúdajte, že vo svätom prijímaní prichádza do vášho srdca Pán Ježiš a prináša vám mnohé milosti, ktoré sú pre vašu dušu tak dôležité. Preto mu otvorte svoje srdcia, aby vás mohol obdarovať mnohými milosťami a láskou. Radi si čítajte zo Svätého písma a chodievajte na svätú omšu.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.
     


25.04.2002 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé a milované dietky!
     Otvorte svoje srdcia Božej láske. Vaše srdcia sú zatrpknuté a preto nemôžu prijímať mnohé milosti, ktoré vám Pán Boh každý deň zosiela. Neodvracajte svoje srdcia od týchto Božích milostí. A preto hneď ako sa zobudíte, prizvite si Ducha Svätého do vašich sŕdc a proste ho, aby vo vás pôsobil a Božie milosti budú prúdiť do vašich sŕdc. Pozývajte ho i viackrát denne a on naplní vaše srdcia pokojom a láskou. Odstráňte z vašich sŕdc hnev a závisť.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.